Ed Sheeran-Photograph

Yayın Tarihi: 3 yıl önce

Albüm: x Çıkış tarihi: 2014

Ed Sheeran-Photograph

 


Loving can hurt, loving can hurt sometimes. 
Aşk incitebilir,aşk incitebilir bazı zamanlarda. 
But it's the only thing that I know; 
Ama bildiğim tek şey şu ki; 
When it gets hard, you know it can get hard sometimes, 
Bu zorlaştığı zaman,bilirsin bazen zorlaşır, 
It's the only thing that makes us feel alive. 
Bizi canlı tutan tek şey budur. 
We keep this love in a photograph. 
Aşkımızı bir fotoğrafta saklıyoruz. 
We made these memories for ourselves, 
Bu anıları kendimiz için oluşturduk, 
Where our eyes are never closing, 
Gözlerimizin asla kapanmadığı o yerde, 
Our hearts were never broken 
Kalplerimizin asla kırılmadığı o zamanda, 
And time's forever frozen,still. 
Ve zaman hala sonsuza kadar donmuş halde. 
So you can keep me, 
Ve beni saklıyabilirsin, 
Inside the pocket of your ripped jeans. 
O yırtık kotunun cebinde. 
Holding me close until our eyes meet. 
Beni gözlerimiz kesişene kadar yakınında tut. 
You won't ever be alone, wait for me to come home. 
Asla yalnız kalmayacaksın,eve gelişimi bekle. 
Loving can heal,loving can mend your soul. 
Aşk iyileştirebilir,aşk iyileştirebilir ruhunu. 
And it's the only thing that I know; 
Ve bildiğim tek şey şu ki; 
I swear it will get easier, remember that we're never repeating ya. 
Yemin ederim ki herşey kolaylaşacak,asla tekrarlanmayacağımızı hatırla. 
And it's the only thing to take with us when we die. 
Ve bu öldüğümüzde yanımızda götürebileceğimiz tek şey. 
We keep this love in a photograph. 
Aşkımızı bir fotoğrafta saklıyoruz. 
We made these memories for ourselves, 
Bu anıları kendimiz için oluşturduk, 
Where our eyes are never closing, 
Gözlerimizin asla kapanmadığı o yerde, 
Our hearts were never broken 
Kalplerimizin asla kırılmadığı o zamanda, 
And time's forever frozen,still. 
Ve zaman hala sonsuza kadar donmuş halde. 
So you can keep me, 
Ve beni saklıyabilirsin, 
Inside the pocket of your ripped jeans. 
O yırtık kotunun cebinde. 
Holding me close until our eyes meet. 
Beni gözlerimiz kesişene kadar yakınında tut. 
And if you hurt me, 
Ve eğer beni incitirsen, 
That's okay baby,there'll be worse things. 
Sorun değil bebeğim,daha kötüsü olabilirdi. 
Insıde these pages you just hold me. 
Sakla beni bu sayfaların içinde. 
And I won't ever let you go. 
Ve asla gitmene izin vermeyeceğim. 
Wait for me to come home. 
Eve gelişimi bekle. 
Wait for me to come home. 
Eve gelişimi bekle. 
Wait for me to come home. 
Eve gelişimi bekle. 
Wait for me to come home. 
Eve gelişimi bekle. 
You can keep me, 
Beni saklayabilirsin, 
Inside the necklace you bought when you were sixteen. 
On altı yaşındayken aldığın o kolyenin içinde. 
Next to your heartbeat where I should be 
Kalp atışlarının tam yanında olacağım. 
Keep it deep within your soul. 
Ruhunun derinliklerinde sakla beni. 
And if you hurt me, 
Ve eğer beni incitirsen, 
That's okay baby, there'll be worse things. 
Sorun değil bebeğim,daha kötüsü olabilirdi. 
Inside these pages you just hold me. 
Sakla beni sayfaların arasında. 
And I won't ever let you. 
Ve asla gitmene izin vermeyeceğim. 
When I'm going, I will remember how you kissed me. 
Gittiğim zaman,beni nasıl öptüğünü hatırlayacağım. 
Under the lamppost back on Sixth street. 
Altıncı sokakta,sokak lambasının altında. 
Hearing you whisper through the phone. 
Telefondaki fısıltını duyacağım. 
Wait for me to come home. 
Eve gelişimi bekle. 
 


devamı

Video hakkında düşünceleriniz