Taylor Swift -Blank Space

Yayın Tarihi: 3 yıl önce

Albüm: 1989 Çıkış tarihi: 2014 Ödüller: En İyi Şarkı Sözü Dalında iHeartRadio Müzik Ödülü Adaylıklar: Dijital Medyada En Çok Takip Edilen Şarkı (Video) Dalında Billboard Müzik Ödülü

Taylor Swift -Blank Space

 


Nice to meet you, where you been? 
Tanıştığımıza memnun oldun,nerelerde kaldın? 
I could show you incredible things 
Sana inanılmaz şeyler gösterebilirdim 
Magic, madness, heaven, sin 
Sinir,delilik,cennet,günah 
Saw you there and I thought 
Seni gördüm ve şöyle düşündüm 
Oh my God, look at that face 
Aman Tanrım,şu surata bak 
You look like my next mistake 
Sıradaki hatama benziyorsun 
Love's a game, want to play? 
Aşk bir oyun,oynamak ister misin? 
New money, suit & tie 
Yeni para,takım elbise &kravat 
I can read you like a magazine 
Seni magazin gibi okuyabilirim 
Ain't it funny, rumors fly 
Komik değil mi ,söylentiler uçuşuyor. 
And I know you heard about me 
Farkındayım beni biliyorsun 
So hey, let's be friends 
Ne olmuş,hatdi arkadaş olalım 
I'm dying to see how this one ends 
Bunun nasıl biteceğini görmek için ölüyorum 
Grab your passport and my hand 
Pasaportunu al ve elini tut 
I can make the bad guys good for a weekend 
Kötü çocukları bir haftasonuna iyi yapabilirim  
So it's gonna be forever 
Yani bu sonsuza kadar mı 
Or it's gonna go down in flames 
Yada alevler içinde mi devam edecek 
You can tell me when it's over 
Bana ne zaman sona erdiğini söyleyebilirsin 
If the high was worth the pain 
Eğer sarhoşluğunj ağır basarsa 
Got a long list of ex-lovers 
Eski sevgililerinden uzun bir liste yapabiliriz 
They'll tell you I'm insane 
Onlar sana benim delirdiğimi söyleyecek 
Cause you know I love the players 
Çünkü bilirsin oyuncuları severim 
And you love the game 
Ve sende oyunu seversin 
Cause we're young and we're reckless 
Çünkü biz genciz ve umursamıyoruz 
We'll take this way too far 
Bu yolu çok uzağa götüreceğiz 
It'll leave you breathless 
Onlar seni nefessiz bırakacak 
Or with a nasty scar 
Ya da kötü bir yara ile 
Got a long list of ex-lovers 
Eski sevgililerinden uzun bir liste yapabiliriz 
They'll tell you I'm insane 
Onlar sana benim delirdiğimi söyleyecek 
But I've got a blank space baby 
Ama benim içimde bir boşluk var bebeğim 
And I'll write your name 
Ve oraya senin adını yazacağım 
Cherry lips, crystal skies 
Kiraz dudaklar, kristal gökyüzü 
I could show you incredible things 
Sana inanılmaz şeyler gösterbilirdim 
Stolen kisses, pretty lies 
Çalıntı öpücükler, tatlı yalanlar 
You're the King baby I'm your Queen 
Sen kralsın bebeğim bende senin kraliçen 
Find out what you want 
Ne istediğine kara ver 
Be that girl for a month 
Bir ay boyunca o kız ol 
Wait the worst is yet to come, oh no 
Bekle daha kötü tarafı gelmedi,oh hayır 
Screaming, crying, perfect storm 
Bağırma, ağlama, mükemmel fırtına 
I can make all the tables turn 
Tüm masaları ters döndürebilirim 
Rose gardens filled with thorns 
Gül bahçeleri dikenler ile doldu 
Keep you second guessing like 
Seni ikinci tahmin olarak tutmak şunun gibi 
"Oh my God, who is she?" 
"Aman Tanrım ,bu kız da kim?" 
I get drunk on jealousy 
Kıskançlıktan sarhoş oldum 
But you'll come back each time you leave 
Ama gittiğin gibi geri geleceksin 
Cause darling I'm a nightmare dressed like a daydream 
Çünkü sevgilim ben kabus gibi giyinmiş hayallerin gibiyim 
 +  
 (x2) 
Boys only want love if it's torture 
Erkekler sadece aşk ister,eğer işkence değilse 
Don't say I didn't say I didn't warn ya 
Seni uyarmadığımı söyleme 
 


devamı

Video hakkında düşünceleriniz