II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Tanıtım Videosu

Yayın Tarihi: 2 yıl önce

II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Tanıtım Videosu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın işbirliğinde, kadına karşı şiddetle mücadele günü kapsamında, Türkiye’den ve değişik ülkelerden çok sayıda bakanın, akademisyenin, araştırmacının, gazetecinin, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da “II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”ni düzenleyecektir.

II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi Tanıtım Videosu
 

ZİRVE HAKKINDA

Kurulduğu günden bu yana, kadın haklarını savunarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kadınlara yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM);

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın işbirliğinde, kadına karşı şiddetle mücadele günü kapsamında, Türkiye’den ve değişik ülkelerden çok sayıda bakanın, akademisyenin, araştırmacının, gazetecinin, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla, 25-26 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da “II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi”ni düzenleyecektir.

Cinsiyete yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesinde, adil ve demokratik bir düzen arayışına ön ayak olacak, II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi; günümüzde kadının giderek artan ve çeşitli alanlarda ve biçimlerde maruz kaldığı cinsiyete dayalı ayrımcılığın tartışılacağı bir zemin hazırlamak, bu alanda yapılacak olan bilimsel araştırmaların ve tartışmaların geliştirilmesine imkan vermek, var olan kadın literatürünün ve kadına yönelik yaklaşımların bir envanterinin çıkarılarak geliştirilmesine ve daha ileriye taşınmasına katkı sağlamak, her toplumun kendi gerçeğinden beslenen alternatif yaklaşımları göz önünde bulundurarak farklı önerilerin ve paylaşımların yapılmasına zemin hazırlamak, kadın konusunda atılacak somut adımları ortaya koymak ve stratejiler belirlemek amacıyla, nitelikli ve etkin, bilimsel bir tartışma platformu oluşturacaktır.

Cinsiyete yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesinde, adil ve demokratik bir düzen arayışına ön ayak olacak, ulusal ve uluslararası bir platform oluşturmayı amaçlayan II. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin ana hedefleri;

Günümüzde kadının giderek artan ve çeşitli biçimlerde maruz kaldığı cinsiyete dayalı mağduriyetinin adalet ve eşitlik düzleminde tartışılacağı bir zemin oluşturmak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde, kadın çalışmaları alanında bilimsel araştırmaların ve tartışmaların geliştirilmesine imkan vermek,

Kadın hakları ve demokrasinin geliştirilmesine destek olmak ve bu alanda atılacak somut adımları ortaya koymaktır.

Kadının sosyo-ekonomik ve siyasal kalkınması, tarihsel süreç içinde verdiği özgürlük mücadelesi, statü elde etme kaygısı, fırsatlara eşit olarak erişme çabası, hukuk önünde eşitlik isteği gibi tarih boyu, dünyanın tüm ülkelerinde kadını ilgilendiren, kadına dair konular, kadın literatürü çerçevesinde ele alınacak kavramlarla birlikte tüm boyutlarıyla tartışılacaktır.

25 Kasım 2016 Uluslararası Kadına Yönelik Şiddet gününü içine alan Zirve’nin birinci günü, bir bütün olarak kadın sorunlarının etraflıca tartışılacağı bakanlar düzeyinde bir açılış yapılarak, dünyanın farklı ülkelerinden bakanların katılımıyla kadınların adalete erişimi noktasında bir müzakere oturumu düzenlenecektir. Ardından, paralel oturumlar ve odak grup çalışmalarıyla soruna farklı bakış açılarıyla ışık tutulacaktır.

İki gün sürecek olan zirvede; bakanlık temsilcileri, CEDAW Komitesi üyeleri, BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi temsilcileri, kadın konusuna emek vermiş girişimci ve aktivist kadınlar, alanında uzman akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, Kamu Kurumu temsilcileri, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeleri, Kadın Milletvekilleri, Partilerin Kadın Kolları Başkanlıkları, gazeteci/yazarlar ve kadın kuruluşlarının yetkilileri yer alacaktır.

Zirve sonucunda kamuoyuna bir sonuç bildirgesi sunulacak ve Zirve’de yapılan sunumlar kitap olarak basılacaktır.


devamı